Wat is het STAP budget en hoe vraag je het aan? - Icttrainingen.nl (2023)

Goed nieuws voor alle werkenden en werkzoekenden! De overheid introduceert met het STAP budget een opleidingsbudget voor iedereen die haar of zijn positie op de arbeidsmarkt wil verbeteren. Leek een baan in de ICT jou altijd al wat? Door deze regeling kun je benodigde opleidingen volgen. Wil je jezelf omscholen of werken aan je digitale vaardigheden? De overheid helpt een handje met een jaarlijks opleidingsbudget van € 1.000,-. Mooi toch?

STAP staat voor STimulans ArbeidsmarktPositie, en dat zegt meteen iets over de intentie achter het STAP budget. De overheid wil hiermee de flexibiliteit op de arbeidsmarkt vergroten. Meer opleiding betekent dat je meer opties hebt en dat is goed voor je positie op de arbeidsmarkt.

Wanneer kan ik weer STAP-budget aanvragen?

De STAP-regeling is gestart op 1 maart 2022. Vanaf nu zullen er meerdere momenten per jaar zijn dat er nieuw budget beschikbaar komt. Voor 2023 komt er weer STAP-budget beschikbaar op:

 • 1 mei 2023, 10.00 uur
 • 3 juli 2023, 10.00 uur
 • 4 september 2023, 10.00 uur
 • 1 november 2023, 10.00 uur

Wil jij een herinnering krijgen zodra er weer nieuw STAP-budget beschikbaar is? Vul dan onderaan dit blog even je e-mailadres in.

(Video) IT Budget Planning Basics

Hoe kan ik STAP budget aanvragen?

Je kunt één keer per jaar STAP budget aanvragen bij het UWV, door een STAP-aanmeldingsbewijs in te dienen via je eigen UWV omgeving. Dit STAP-aanmeldingsbewijs vraag je aan bij je opleider naar keuze en geldt als een voorlopige inschrijving voor de cursus of opleiding. We leggen het hier uit in 4 handige stappen.

Mocht, om wat voor reden dan ook, je aanvraag voor de betreffende opleiding bij het UWV afgekeurd worden, dan vervalt je inschrijving bij de opleider. Wordt je aanvraag goedgekeurd, dan handelt het UWV achter de schermen de betaling af. Je hoeft dus geen inschrijfgeld voor te schieten. De drempel om opleidingen of trainingen te volgen wordt hiermee flink verlaagd.

Voor wie is het STAP budget?

Iedereen met een ‘relatie tot de Nederlandse arbeidsmarkt’ komt in aanmerking voor het STAP budget. In de praktijk betekent het alle werkenden en werkzoekenden in aanmerking komen. Grote kans dat jij in een van deze categorieën valt ;-)

Wat kun jij tot die tijd doen?

Het duurt misschien nog even voordat het STAP budget weer beschikbaar is, maar dat hoeft je natuurlijk niet tegen te houden om alvast eens rond te kijken waar voor jou de mogelijkheden liggen. Op icttrainingen.nl vind je alle cursussen en opleidingen die je nodig hebt om je ICT skills te verbeteren. In de komende tijd zullen we nog veel meer trainingen en complete opleidingstrajecten toevoegen die je gratis zou kunnen volgen binnen je STAP budget. Je opleiding start zodra alles rondom de aanvraag van het STAP budget is goedgekeurd en je inschrijving definitief is.

(Video) Excel voor beginners deel 1 (Nederlands)

Meest gekozen losse trainingen met STAP-budget

 • Eén van de PRINCE2 Foundation trainingen - incl. examen
 • ITIL® 4 Foundation - incl. examen
 • Certificeringsbundel Modern Desktop Administrator Associate (MD-100 + MD-101)
 • Certified Ethical Hacker (CEHv12) - incl. examen
 • CompTIA A+ Totaalpakket

Meest gekozen ontwikkelpaden met STAP-budget

We hebben voor verschillende functies complete ontwikkelpaden uitgestippeld, zodat je onderweg alle benodigde vaardigheden leert. Zo ben je aan het einde klaar voor de functie van je dromen. Hieronder een greep uit de ontwikkelpaden die je, zonder bij te betalen, met je STAP-budget kunt volgen:

Ontwikkelpaden voor beginners in de IT

 • Zet je eerste stappen in de IT
 • Ontwikkel je tot Web developer
 • Ontwikkel je tot Junior programmeur (Java)

Data ontwikkelpaden met STAP-budget

 • Ontwikkel je tot Data analist
 • Ontwikkel je van Data Analist naar Data Scientist
 • Data voor besluitvormers en leidinggevenden
 • Data Visualization Mastery

Cloud ontwikkelpaden met STAP-budget

 • Ontwikkel je tot Cloud specialist
 • Ontwikkel je van DevOps Engineer naar Cloud Architect

Development ontwikkelpaden met STAP-budget

 • Ontwikkel je tot Software Tester
 • Ontwikkel je van Software Tester naar DevOps Automated Tester
 • Ontwikkel je van Webprogrammeur tot Apprentice Programmeur
 • Ontwikkel je van Python Novice naar Pythonista
 • Ontwikkel je van Developer naar Software Architect
 • Ontwikkel je van Programmeur naar Secure Agile Programmeur
 • Ontwikkel je van Penetration Tester tot SecOps Engineer
 • Ontwikkel je van Programmeur naar API Developer
 • Ontwikkel je naar Azure Administor Associate (Exam AZ-900 en AZ-104)
 • Ontwikkel je van Azure Administor Associate naar Azure Solution Architect Expert
 • Ontwikkel je van Applicatie Developer naar Blockchain Solutions Architect

Project management ontwikkelpaden met STAP-budget

 • Ontwikkel je tot Scrum Master
 • Ontwikkel je van Software Project Analist tot Senior Software Project Manager
 • Ontwikkel je van Software Project Lead naar Advanced Scrum Master
 • Agile mindset voor Software Development Professionals en IT Leiders

Security ontwikkelpaden met STAP-budget

 • Ontwikkel je tot IT Security Analist
 • Ontwikkel je van Network Security Specialist tot CloudOps Security Architect
 • Security essentials voor besluitvormers en leidinggevenden

Digitale vaardigheden ontwikkelpaden met STAP-budget

 • Ontwikkel jouw digitale vaardigheden in Google
 • Ontwikkel jouw digitale vaardigheden in Microsoft Office

Overige ontwikkelpaden met STAP-budget

 • Ontwikkel je tot Systeembeheerder- Basis Microsoft 365
 • Ontwikkel je tot Systeembeheerder - Basis CompTIA
 • Ontwikkel je tot Helpdeskmedewerker / Support engineer
 • Ontwikkel je tot CISCO Netwerk Engineer
 • Ontwikkel geavanceerde Docker vaardigheden

Scholing en ontwikkeling

Het STAP Budget is in het leven geroepen omdat scholing en ontwikkeling van mensen op de arbeidsmarkt enorm belangrijk is. Het is noodzakelijk werknemers de beste opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden te bieden, zodat zij hun vaardigheden en bekwaamheden voortdurend kunnen verbeteren. Helemaal in een snel veranderende (digitale) wereld waarin ontwikkelingen zich in rap tempo opstapelen is constante scholing van groot belang.

Een nieuwe baan vinden is niet altijd gemakkelijk. Dit is vooral het geval in tijden van economische recessie en onzekere tijd. De beste manier om je kansen op een nieuwe baan te vergroten is door je vaardigheden voortdurend te ontwikkelen. Het STAP budget is een tegemoetkoming van de schoolkosten en helpt je hier in ieder geval op financieel vlak mee.

STAP budget gebruiken voor een opleiding die niet past bij je huidige werkzaamheden? Dat is gewoon mogelijk en ook slim om te doen. Leren en ontwikkelen kun je ook prima in andere vakgebieden doen. De kennis die je hier op doet kun je ongetwijfeld ook gebruiken voor je huidige of toekomstige baan.

(Video) Seminar Veerkracht in de crisis, Impact van COVID-19 op de goededoelensector

Veelgestelde vragen over STAP budget

Wat zijn de voorwaarden van het STAP-budget?

Voor het aanvragen van een STAP budget zijn er een aantal eisen waar je aan moet voldoen.

 • Je moet 18 jaar of ouder zijn;
 • Je mag nog geen AOW ontvangen;
 • Jij of je partner beschikt over de Nederlandse nationaliteit of beschikt over een andere nationaliteit binnen de Europese Unie;
 • Je volksverzekerd bent wat wilt zeggen dat je van de afgelopen 27 maanden er daarvan minimaal 6 in Nederland hebt gewoond en gewerkt;
 • De training of cursus die je wilt volgen moet in het STAP-scholen register staan;
 • Op het moment dat je het budget aanvraagt mag de desbetreffende cursus nog niet van start zijn gegaan.

Hoe vaak kan ik STAP budget aanvragen?

Het STAP budget kun je maximaal 1 keer per jaar aanvragen. Als je aanvraag is goedgekeurd door het UWV, zal het bedrag automatisch worden betaald aan de desbetreffende opleider.

Is het STAP budget ook voor ondernemers?

Iedereen heeft recht op het door de overheid beschikbaar gestelde STAP-budget, dus ook ondernemers en ZZP-ers. Ben jij een freelancer op het gebied van ICT bijvoorbeeld? Dan is dit dé kans om die opleiding waarvoor je al jaren plannen had om te volgen, nu eindelijk eens echt te starten.

Hoe zit het met het STAP budget en de belastingdienst?

Tot en met 31 december 2021 waren de kosten je maakte voor een training, cursus of opleiding (deels) aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Voorheen stond dit bekend als scholingskosten. Per 1 januari 2022 geldt dit niet meer door de komst van het STAP-budget.
Waar je scholingskosten dus achteraf (deels) terug kon vorderen, geldt voor het STAP-budget dat dit op voorhand moet te worden aangevraagd. Goed om hier rekening mee te houden. Kost jouw opleiding meer dan het subsidiebedrag van €1.000? Ook dan kun je alsnog kosten voor bijscholing aftrekken, maar hiervoor gelden wel een aantal strenge voorwaarden.

(Video) Gezonder in 10 dagen, hoe kan dat?

Ik heb het STAP budget toegekend gekregen en nu?

Is je STAP subsidie aanvraag goedgekeurd dan zie je dit binnen het STAP portaal van het UWV. Als je STAP-aanvraag is goedgekeurd krijgen wij hier ook bericht van. Als wij bevestiging van het UWV ontvangen dat je aanvraag is goedgekeurd zullen we de training vrijgeven en geven we jou een seintje dat je kunt beginnen.

Wanneer is het volgende aanvraagmoment voor STAP budget?

Het eerstvolgende aanvraagmoment voor het STAP budget is 1 mei 2023 om 10.00 uur. Je kunt je wel al eerder aanmelden voor een training of opleiding, zodat je op die dag al klaar zit met je aanmeldbewijs. We raden dit wel aan, want tijdens de eerste periode was het geldpotje snel leeg.

Wil je op de hoogte blijven van het STAP-budget?

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rond het STAP-budget, nieuwe trainingen of complete opleidingstrajecten die in aanmerking komen? Laat dan even je e-mailadres achter. We houden je op de hoogte!

Videos

1. Deelsessie 3 - Conferentie Generieke PROMs
(Kennisplatform Uitkomstgerichte Zorg)
2. Chromebook en toegankelijkheid
(Koninklijke Visio)
3. Power BI - Koppelen aan Sharepoint m.b.v. Flow
(Signon ICT Trainingen+)
4. Sneltoetsen Office 365
(ICT vaardig)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Velia Krajcik

Last Updated: 23/04/2023

Views: 5601

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Velia Krajcik

Birthday: 1996-07-27

Address: 520 Balistreri Mount, South Armand, OR 60528

Phone: +466880739437

Job: Future Retail Associate

Hobby: Polo, Scouting, Worldbuilding, Cosplaying, Photography, Rowing, Nordic skating

Introduction: My name is Velia Krajcik, I am a handsome, clean, lucky, gleaming, magnificent, proud, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.